Valmennuksen alkutestaus EBN Areenalla

Suorituskykyvalmennus on urheilijoille ja tavoitteellisille harjoittelijoille tarkoitettua urheiluvalmennusta, jossa kehitetään fyysisiä ominaisuuksia. Valmennuksessani on voimalajien urheilijoiden lisäksi kamppailu-urheilijoita, kestävyysurheilijoita, sekalajien (pallopelit) urheilijoita sekä ihmisiä, jotka pyrkivät tarkoin määriteltyihin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi armeijan erikoisyksikön, pelastusopiston ja poliisikoulun kuntotestien läpäisyyn.

Suorituskykyvalmennus noudattaa yleensä seuraavaa kaavaa:

  • Yhteys valmentajaan, alkutiedot
  • Tutustuminen lajianalyysiin
  • Alkutestaus (laji- ja tavoiteanalyysin perusteella laadittu testiohjelma)
  • Harjoittelun kausisuunnittelu 3-12 kk
  • Harjoittelun päivittäisohjelmointi (4-8 viikkoa kerrallaan)

Suurin osa valmennettavistani harjoittelee itsenäisesti, mutta olen mielelläni tiiviissä yhteydessä sähköisesti harjoittelun etenemisestä. Valmennustapaamisia on pääsääntöisesti kerran 1-3 kuukaudessa, ja välitestejä noin kolmen kuukauden välein. Kokeneimpien harjoittelijoiden kanssa myös täysi etävalmennus onnistuu.

Suorituskykyvalmennus maksaa 150€/kk. Minimiveloitus on kolme kuukautta, johon sisältyy 90 minuutin alkutestaus, kausisuunnitelma, päiväntarkka ohjelmointi sekä jokaisen harjoitusohjelman päivityksen yhteydedessä 75 minuutin valmennustapaaminen (tyypillisesti 4-6 viikon välein). Harjoittelua seurataan viikkotasolla ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi.