Autan ihmisiä valmennus- ja liikuntakentän eri rooleissa. Omien valmennettavieni kanssa toimin pääasiassa etänä erilaisten sovellusten välityksellä, mutta valmennus itsessään sisältää runsaasti kommunikointia, palautteen antoa puolin ja toisin sekä myös tekniikkaohjausta videoiden välityksellä. Harjoittelukuormaan ja muuhun elämänkuormaan reagoiminen on tärkeää, joten harjoittelun sisältöä tarkastellaan joka viikko palautteen perusteella.

Autan myös liikunta- ja valmennusalan ammattilaisia niin sanotun mentorin roolissa. Mentorointi käsittää yleensä noin puolen vuoden ajanjakson, jossa etätapaamisia on kerran tai kaksi kuukaudessa. Tapaamiset ovat ennalta teemoitettuja, tai niissä nostetaan esiin valmentajan työssä kohtaamiaan haasteita. Kuormitusfysiologian, valmennuksen ja kuntoutuksen lisäksi autan myös konkreettisesti esimerkiksi valmennustoiminnan brändäämisessä, käytännön työskentelyssä ja jopa internetsivujen sekä sisällön tuottamisessa.